Placówki Societe Generale, w których uzyskać można informacje na temat leasingu środków transportu: