8

Co to jest leasing operacyjny?

Leasing operacyjny, inaczej usługowy, to usługa, która polega na odpłatnym przekazaniu praw do użytkowania przedmiotu leasingu na czas określony w umowie. Jest częstą formą finansowania samochodów w przedsiębiorstwach. Na czym konkretnie polega?

Co to jest leasing operacyjny?

Jest to umowa zawierana zwykle między firmą leasingową, a przedsiębiorcą. Obejmuje konkretny okres, w którym to leasingobiorca (czyli firma) korzysta z przedmiotu leasingu i płaci za niego raty we wcześniej ustalonej wysokości. Każdą umowę leasingu operacyjnego rozpoczyna się od zapłaty czynszu inicjalnego, czyli opłaty wstępnej. Następnie firma ma obowiązek co miesięcznych płatności rat za przedmiot leasingu – powiększonych w każdym okresie o podatek Vat. Po zakończeniu umowy leasingobiorca ma możliwość wykupu przedmiotu leasingu, ale może zrezygnować z tej opcji. Istotną rolę w leasingu operacyjnym odgrywają koszty.

Do kosztów uzyskania przychodów wchodzą:
• Raty leasingowe;
• Opłata wstępna;
• Koszty paliwa;
• Koszty napraw;
• Koszty ubezpieczenia;
• Koszty wykupu.

Leasing operacyjny – zalety i wady

Leasing operacyjny sprawdzi się dla firm, które nie dysponują dużym budżetem firmowym. Rozdzielenie kosztów leasingu na mniejsze raty pozwala przedsiębiorstwom zachować płynność finansową i jednocześnie przyczynia się do ich rozwoju.

Inne zalety leasingu operacyjnego:
• Płatność podatku Vat proporcjonalnie co miesiąc (doliczana do wartości raty leasingu);
• Możliwość wykupu przedmiotu leasingu po zakończonej umowie;
• Brak konieczności amortyzacji kupionego środka trwałego. Natomiast wśród wad znajdziemy:
• Minimalny okres leasingu to 40% stawki amortyzacji przedmiotu leasingu;
• Wysokie koszty wykupu środka trwałego przy leasingu na krótki okres.

Co może być przedmiotem leasingu w leasingu operacyjnym?

Prawo nie wskazuje konkretnie, co może być przedmiotem umowy w leasingu operacyjnym. Może nim być środek trwały, który służy celom zarobkowym lub inwestycyjnym podatnika. Najczęściej finansowane są samochody, ale także maszyny produkcyjne, sprzęty biurowe, a nawet nieruchomości.

Pokaż Komentarze

Brak odpowiedzi

    Zostaw komentarz