12

Jak działa leasing zwrotny?

Jest doskonałą alternatywą dla kredytu lub pożyczki. Pozwala uzyskać dodatkowe środki na spłatę długów lub inwestycje związane z rozwojem przedsiębiorstwa. Jest też prostszy w uzyskaniu. Często korzystają z niego firmy z branży nieruchomości. Jak działa leasing zwrotny?

Leasing zwrotny polega na sprzedaży własnego środka trwałego firmie leasingowej. Następnie przedsiębiorca podpisuje umowę leasingową i bierze sprzedany środek trwały w leasing, regularnie spłacając raty określone w umowie.

Leasing zwrotny – definicja

Leasing zwrotny (sale and lease back) to jeden z rodzajów leasingu. Nie jest aż tak popularny jak leasing operacyjny czy finansowy, ale daje podobne (o ile nie wyższe) korzyści przedsiębiorcom. Przydaje się, gdy chcemy uwolnić zamrożone środki pieniężne i poprawić płynność finansową firmy.
Firma posiadająca środek trwały może go sprzedać leasingodawcy, po czym wziąć ten przedmiot w leasing – zarówno finansowy, jak i operacyjny. A po okresie leasingu ma możliwość wykupu swojego środka trwałego według zapisów obowiązujących w umowie.

Jak działa leasing zwrotny?

Pierwszym krokiem jest kupno (lub posiadanie) środka trwałego o wysokiej wartości. Następnie przedsiębiorca wystawia fakturę sprzedażową firmie leasingowej i sprzedaje jej środek trwały. Ta sprzedaż traktowana jest jak normalny przychód, firma musi więc zapłacić od niego podatek dochodowy oraz VAT.
Po sprzedaży następuje podpisanie umowy leasingowej. Środek trwały staje się własnością firmy leasingowej, ale przedsiębiorca może go standardowo wykorzystywać w swojej działalności. W zamian za to opłaca raty – w części kapitałowej i odsetkowej – a po zakończeniu umowy może wykupić ponownie swój środek trwały.

Korzyści płynące z leasingu zwrotnego

Największą zaletą leasingu zwrotnego jest uzyskanie dodatkowych środków finansowych ze sprzedaży. Przedsiębiorca może je wykorzystać w dowolny sposób i np. przeznaczyć na spłatę zaległych zobowiązań z kontrahentami lub na pensje dla pracowników. Dzięki temu zwiększa swoją płynność finansową i może dalej sprawnie funkcjonować. Pieniądze uzyskane ze sprzedaży warto wykorzystać również na rozwój przedsiębiorstwa – na zakup nowych urządzeń czy maszyn.

Leasing zwrotny jest korzystniejszy od klasycznego kredytu lub pożyczki. Łatwiej też go uzyskać. A do tego firma może nadal korzystać ze środka trwałego i wykupić go po zakończeniu okresu leasingu.

Dla kogo przeznaczony jest leasing zwrotny?

Leasing zwrotny sprawdzi się dla każdego przedsiębiorstwa. Jednak najbardziej skorzystają z niego firmy:
– zadłużone, które potrzebują dodatkowych pieniędzy na spłatę zaległości;
– mające problemy z płynnością finansową;
– bez środków na nowe inwestycje.

Co może być przedmiotem leasingu zwrotnego?

Każdy środek trwały należący do przedsiębiorstwa może być przedmiotem leasingu zwrotnego. Najbardziej opłacalna jest sprzedaż środków trwałych o wysokiej wartości, co wiąże się z odzyskaniem dużych środków pieniężnych.

Przedmiotem leasingu zwrotnego mogą być:
– nieruchomości;
– flota samochodowa: samochody osobowe, dostawcze, ciężarowe;
– maszyny: produkcyjne i budowlane;
– komputery i urządzenia biurowe.

Leasing zwrotny – podsumowanie

Leasing zwrotny wspiera przedsiębiorców w prowadzeniu biznesu. Szczególnie przydatny i opłacalny jest dla firm w kiepskiej sytuacji finansowej. Środki uzyskane ze sprzedaży środka trwałego pozwalają wyregulować sytuację finansową firmy i wyjść na prostą. Przy ich pomocy można również swobodnie inwestować.

Pokaż Komentarze

Brak odpowiedzi

    Zostaw komentarz