31

Leasing dla nievatowca – kiedy warto z niego skorzystać? Jak rozliczyć?

Wielu przedsiębiorców korzysta z przedmiotowego lub podmiotowego zwolnienia z VAT. Na tym polu powstaje wiele wątpliwości dotyczących możliwości leasingowych. Czy nievatowiec może skorzystać z leasingu? Na jakich zasadach? I na co musi uważać?

Zwolnienie z VAT, a leasing

Jeśli jesteś nievatowcem, możesz skorzystać z leasingu. Nie istnieją żadne regulacje prawne, które zabraniają finansowania środków trwałych czy pojazdów w ten sposób. Kluczowy staje się za to wybór odpowiedniej formy leasingu, tj. takiej, która da osobie zwolnionej z VAT jak najwięcej korzyści.
Nievatowiec może wybierać pomiędzy leasingiem finansowym, a operacyjnym. Który będzie dla niego lepszy?

Leasing operacyjny – tak, dla stawki 23% VAT

W większości przypadków to właśnie najpopularniejszy w Polsce leasing operacyjny będzie najlepszym rozwiązaniem dla osoby zwolnionej z VAT. Dlaczego? Przypomnijmy, że stawka VAT w leasingu operacyjnym liczona jest zawsze na tym samym poziomie, gdyż leasing traktowany jest jako usługa. Niezależnie więc od przedmiotu leasingu leasingobiorca będzie musiał zapłacić 23% podatek.

To jednak nie decyduje o wyborze leasingu operacyjnego przez nievatowca. Istotniejszy jest sposób rozliczania tego podatku. Jest on rozbity na cały okres trwania umowy leasingowej. Leasingobiorca dostaje więc co miesiąc faktury powiększone o ten podatek. Nie musi za to płacić go w całości na samym początku umowy – tak jak należy to robić w trakcie zawierania umowy w leasingu finansowym.

Leasing finansowy – tak, dla stawki obniżonej i zwolnienia z VAT

Leasing operacyjny nie będzie dobrym rozwiązaniem dla osoby zwolnionej z VAT we wszystkich przypadkach. W niektórych sytuacjach lepiej będzie skorzystać z leasingu finansowego.

Możemy tutaj mówić o dwóch szczególnych sytuacjach:

• Gdy podpisujemy umowę leasingową na sprzęt używany, np. samochód;
• W przypadku przedmiotów leasingu opodatkowanych niższą stawką VAT, np. 8%.

W sytuacji gdy nievatowiec chce wziąć używane auto w leasing, zostanie mu wystawiona faktura VAT-marża, która jest pozbawiona podatku VAT. Jeśli więc skorzystałby z leasingu operacyjnego, to do tej faktury doliczona zostałaby jeszcze 23% stawka VAT. Ostateczny koszt leasingu byłby więc znacznie wyższy dla osoby zwolnionej z VAT.

Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku przedmiotów z niższą stawką VAT, np. sprzętu medycznego. W leasingu finansowym stawka VAT wynosić będzie jedynie 8%, w leasingu operacyjnym 23% podatku. Mimo rozbicia na części całości podatku VAT, ostateczny koszt leasingowy będzie znacznie wyższy przy leasingu operacyjnym.

Nievatowiec, a koszty uzyskania przychodów

Kolejną często pojawiającą się wątpliwością jest zaliczanie wydatków związanych z leasingiem do kosztów uzyskania przychodów. Osoby zwolnione z Vat nie wiedzą, czy powinny zaliczać do kosztów firmowych kwotę brutto czy netto. Odpowiadamy – do kosztów uzyskania przychodów nievatowiec wlicza całą kwotę z faktury, tj. kwotę brutto. Nie ma tutaj znaczenia, że nie rozlicza Vat.

Pokaż Komentarze

Brak odpowiedzi

    Zostaw komentarz