154

Czy Polacy głównie żyją na kredyt?

Biuro informacji Kredytowej w raporcie „Kredytowy portret Polaków 2017” podaje, że przynajmniej jeden kredyt spłaca 50 % dorosłych Polaków. Mimo, że zaciągamy zobowiązania coraz częściej większość z nich spłacamy na czas. Jedynie 8% kredytobiorców nie wywiązuje się z obowiązków spłaty kredytów jakie posiadają. Wedle danych BIK aktywne zobowiązania ma aż 15,2 mln osób, często jedna osoba ma tych zobowiązań kilka, bo z raportu wynika, że liczba umów kredytowych na koniec czerwca 2017 roku przekroczyła 27 milionów. Ile zatem wynosi zadłużenie Polaków z tytułu kredytów? Łączna wartość aktywnych pożyczek i kredytów to przeszło 584 miliardy złotych. Zatem każdy, kto posiada jakiekolwiek zobowiązanie średnio musi spłacić ponad 20 tysięcy zł. To statystyki, bo jak wiadomo jedne kredyty są mniejsze, inne, np. hipoteczne opiewają na dość wysokie kwoty.

Kto zaciąga najwięcej kredytów? Ze statystyk wynika, że przeciętny kredytobiorca ma 35-44 lat. Średnia kwota takiego zobowiązania w tej grupie wiekowej to 67 825 zł. W tym przedziale wiekowym najczęściej decydujemy się na kredyt hipoteczny – głównie z racji wypracowanej historii kredytowej i stabilnej sytuacji zawodowej i finansowej, co umożliwia zaciąganie długoterminowych zobowiązań na zakup np. własnego domu czy mieszkania. W łącznej wartości bankowych zadłużeń to właśnie one mają największy udział, a kwoty stanowią aż 70% tych pozostających do spłaty. Kredyty konsumpcyjne zaciągane są przez większą liczbę osób, ale kwoty takowych są znacznie niższe niż w przypadku hipotecznych (stanowią one tylko 26% łącznej sumy kredytów pozostających do spłaty w Polsce).

Z omawianego raportu wynika również, że najchętniej takie kredyty zaciągają mieszkańcy województw mazowieckiego i śląskiego, z czego Mazowsze wiedzie prym (aż 18% kredytów hipotecznych udziela się właśnie tam). Województwo śląskie prowadzi w statystykach dotyczących kredytu konsumpcyjnego (aż 14% ogólnej liczby kredytów zaciągają jego mieszkańcy).

A kto spłaca kredyty nieregularnie?

Niestety dane wskazują, że Lubelszczyzna i Wielkopolska to regiony, gdzie zadłużają się mieszkańcy najczęściej. Tam ponad połowa mieszkańców obszaru posiada zobowiązania kredytowe i tam też notowane są największe problemy z ich spłatą w terminie.

Pokaż Komentarze

Brak odpowiedzi

    Zostaw komentarz