138

Pożyczka pod zastaw – czy warto?

Pożyczka pod zastaw to produkt, po który sięgamy w ostateczności, mimo że zabezpieczenie stanowi jedną z częstszych form zabezpieczenia spłaty kredytu i pożyczki bankowej. Zazwyczaj sięgamy po nią gdy bank odmówi przyznania kredytu, a kwoty chwilówek nie są wystarczające i nie zaspokajają naszych potrzeb. Na jakich zasadach można uzyskać pożyczkę pod zastaw?

Zwykle zastaw wykorzystują firmy pożyczkowe dla zabezpieczenia udzielanej pożyczki na wyższą, niż przyjęto, kwotę lub na dłuższy okres czasu. Zwykle do czynienia mamy z zastawem rejestrowym na samochodzie. Niestety nie każde auto może stanowić przedmiot zabezpieczenia – musi być odpowiednio młody i sprawny technicznie, co ustalane i sprawdzane jest w oparciu o przyjęte przez bank/firmę pożyczkową standardy. Przed podpisaniem umowy pojazd wyceniany jest przez specjalistę, a kwota zabezpieczenia jaką uzyskamy to tylko odpowiedni procent wartości oszacowanej przez rzeczoznawcę. Pożyczkodawca, jeśli zostanie zatwierdzony przedmiot zastawu, zażąda wpisu do karty pojazdu i dowodu rejestracyjnego jako współwłaściciela auta. Ograniczy to nasze działania związane z np. sprzedażą pojazdu (musimy albo wykreślić zastaw, albo uzyskać specjalną zgodę współwłaściciela – banku).

Równie często zastawiane są drobne ruchomości (biżuteria, sprzęt RTV, AGD, inne wartościowe przedmioty). Warunek jest taki, że zastawiane rzeczy mają być warte tyle, by pożyczkodawca nie stracił w przypadku zaniechania spłaty i mógł pokryć należność ze sprzedaży tych rzeczy. Takie rozwiązania stosowane są w lombardach.

Zastaw mieszkania nie jest właściwie rozumiany – zastawić nie można nieruchomości a tylko ruchomości. Pożyczki „pod zastaw mieszkania” nie istnieją, zabezpieczeniem może być tylko wpis w księdze wieczystej lokalu i jest to pożyczka pod hipotekę.

Każda z tych opcji nie do końca jest dla pożyczkobiorcy opłacalna. Jeśli spłacimy zobowiązanie możemy oczywiście wykreślić taki zastaw, co też kosztuje. Problem pojawia się w przypadku kłopotów ze spłatą – zabezpieczone rzeczy mogą bowiem, po wypowiedzeniu umowy, zostać sprzedane (często za niższą cenę niż faktycznie są warte) i w ten sposób bank czy firma pożyczkowa zaspokoi roszczenia.

Pokaż Komentarze

Brak odpowiedzi

    Zostaw komentarz