94

Kredyt dla prowadzącego działalność gospodarczą

Kredyty bankowe nadal cieszą się spora popularnością u przedsiębiorców. Mimo tego, iż na rynku dostępne są tez inne, atrakcyjne poniekąd, produkty finansowe skierowane do tej grupy, kredyty bankowe pozostają jako te bezpieczne i stosunkowo tanie, z uwagi na niskie stopy procentowe. Jednak osoby prowadzące działalność nie zawsze spełniają ostre kryteria analityków bankowych, badających zdolność kredytową klienta. W tej sytuacji zdecydowanie więcej dokumentów trzeba przedstawić, by być wiarygodnym w ich oczach.

Przedsiębiorcy starający się o kredyt bankowy chcą wykorzystać pozyskane środki na różne cele. Najczęściej na bieżące funkcjonowanie, zakup środków trwałych, nieruchomości, czy dość często spłaty innych zobowiązań.

W czym jest problem?

Problemem bywa dość często udowodnienie wysokości dochodów przedsiębiorcy, ponieważ koszty zrównane są z przychodami. Istotna la banku jest też stabilność finansowa. Dlatego rozpoczynający przygodę z biznesem zwykle mają niskie szanse na uzyskanie atrakcyjnego kredytu, albo w ogóle nie mogą liczyć na kredytowanie. Wiele banków wymaga okresu prowadzenia działalności od minimum 6-24 miesięcy. Znaczenie dla banku ma forma opodatkowania. Pozwala bowiem określić poziom dochodów miesięcznych przedsiębiorcy. Obliczyć bankowe wskaźniki jest zdecydowanie łatwiej w przypadku księgi przychodów – rozchodów, trudniej jeśli przedsiębiorca rozlicza się na ryczałcie, czy też karcie podatkowej. Dlatego w tych ostatnich przypadkach banki zazwyczaj żądają przedstawienia dodatkowych dokumentów. Zasady ogólne pozwalają analitykowi poznać i przychody, i rozchody firmy, zatem prościej ocenić ryzyko Z ryczałtu możliwe jest odczytanie danych dotyczących przychodów. Zadaniem więc kredytobiorcy jest przedłożenie wszelkich danych świadczących o miesięcznych wydatkach. Podobnie jak w przypadku karty podatkowej.

Niezbędne dokumenty

W zależności od wybranego banku najczęściej wymagane dokumenty to:
– dokumenty rejestrowe firmy (wpis do ewidencji działalności gospodarczej, czy wyciąg z KRS w przypadku spółek)
– zaświadczenie o nadaniu numeru Regon, NIP
– zeznania podatkowe za wskazany przez bank okres (zwykle 2 lata wstecz)
– ewidencja środków trwałych
– zaświadczenia o braku zaległości wobec ZUS i US
– kopie bilansu/rachunku zysków i strat, podsumowanie KPiR za okres bieżący zamknięty lub kopia ewidencji przychodów za rok bieżący w przypadku ryczałtu
– umowa spółki dla spółek
– wyciąg z rachunku bieżącego za okres wskazany przez bank, o ile konto pobiadamy w innym banku
– kopie innych umów kredytowych/leasingowych itp. lub opinia banku o terminowych spłatach zobowiązań
– wszelka dokumentacja potwierdzająca przychody i rozchody przedsiębiorstwa w sytuacji, gdy firma rozlicza się w inny sposób niż zasady ogólne.

Sporo, więc za kompletowanie dokumentów warto zabrać się odpowiednio wcześniej. Po przedłożeniu wszystkich bank zwykle wnioski kredytowe rozpatruje stosunkowo szybko (maksymalnie kilka dni).

Pokaż Komentarze

Brak odpowiedzi

    Zostaw komentarz