109

I, II i III filar. Czym są i co je różni?

Emerytura, czyli świadczenie pieniężne przeznaczone, dla osób, które ze względu na wiek nie mogą podjąć pracy. Aby ją uzyskać trzeba osiągnąć tak zwany wiek emerytalny, który póki co wygląda tak, że kobiety muszą skończyć sześćdziesiąt lat, a mężczyźni sześćdziesiąt pięć. Jednak ulegnie to zmianie, ponieważ od 2013 roku wiek ten ma się zrównać i u obu płci wynosić sześćdziesiąt siedem lat.
System emerytalny w naszym kraju jest bardzo rozbudowany i dzieli się na trzy filary.

I filar jest obowiązkowy. Zakłada on, że emeryturę będziemy mieli wypłacaną przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Państwo sprawuje nad nim pełen nadzór. Świadczenia te wypłacane obecnym emerytom pochodzą z wpłat osób aktywnych zawodowo. I tu pojawia się problem, ponieważ zarówno wysokie bezrobocie jak i starzenie się społeczeństwa nie rokują dobrze. Z tego powodu emerytury wypłacane w ramach I filaru są niskie, a mogą być też jeszcze niższe.

II filar również jest obowiązkowy, z tym, że opiera się on na tak zwanych Otwartych Funduszach Emerytalnych. Polega to na tym, że ZUS przesyła do OFE część naszych składek. Środki te są wykorzystywane w celach inwestycyjnych, dzięki czemu wartość naszego kapitału rośnie. Dodatkowo możemy wybrać z usług, którego funduszu emerytalnego chcemy skorzystać. Jest jeszcze III filar, nieobowiązkowy. To znaczy, że możemy na niego odprowadzać składki, ale nie musimy. Polega on na tym, że lokujemy dodatkowe środki na indywidualnym koncie emerytalnym. Warto rozpatrzyć taką możliwość, jeśli nie chcemy się w przyszłości martwić zbyt małą emeryturą. Wystarczy systematycznie odkładać choćby najmniejsze sumy, a za kilkanaście lat przyniesie to rezultaty.

Pokaż Komentarze

Brak odpowiedzi

    Zostaw komentarz