46

Wokół papierów wartościowych: certyfikat inwestycyjny

Bardzo wiele osób nie interesujących się giełdą, rynkiem pozagiełdowym czy inwestycjami w ogóle, listę papierów wartościowych ogranicza do akcji i obligacji. O tych zdecydowanie każdy kiedyś słyszał, nawet jeśli nie wie do końca, czym są. Certyfikat inwestycyjny to inny rodzaj papierów wartościowych. Jego cechą charakterystyczną jest to, że emituje go fundusz inwestycyjny. Certyfikat może być papierem imiennym lub na okaziciela. W drugim przypadku może stać się jednym z elementów notowanych na giełdzie.

Aby fundusz inwestycyjny mógł wypuścić taki certyfikat w giełdowy obieg, musi najpierw przygotować specjalny prospekt emisyjny, który wymaga zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego. Sprzedaż takiego certyfikatu zobowiązuje do przeprowadzenia sprzedaży w ramach oferty publicznej. Oznacza to, że jest ona skierowana do adresata nieoznaczonego albo więcej niż 99 osób. Jeśli chodzi o certyfikaty niepubliczne, stworzenie prospektu nie jest wymagane, co jednak nie oznacza, że nie może on zostać przygotowany.

Podobnie jak akcje są dowodem uczestnictwa akcjonariusza  w życiu spółki, tak certyfikat nadaje prawo posiadaczowi bycia uczestnikiem funduszu. Certyfikaty można oczywiście umorzyć. Aby tego dokonać należy przedstawić je do wykupu w terminie, który wyznaczył Fundusz. W przypadku, gdy certyfikaty  uczestniczą w obrocie giełdowym, można tam je sprzedać, a także i zakupić.

Posiadacze co najmniej 5% wszystkich wystawionych przez fundusz certyfikatów, mają prawo utworzenia organu kontrolnego, którym może być np. walne zgromadzenie. Prawa własności certyfikatów mogą stać się przedmiotem nie tylko sprzedaży, ale nawet spadku. Przed przystąpieniem do inwestycji warto zajrzeć do biznesowych poradników i dokładnie zgłębić tajniki pojawiających się na giełdzie papierów wartościowych.

Pokaż Komentarze

Brak odpowiedzi

Zostaw komentarz